pondělí 8. září 2014

a teď na druhou stranu

Ovčín u Radnic Datum: 30/10/2011 Exkurze-lokality-výpravy Lokalita se nachází na svazích zatopeného kamenouhelného lomu, v němž jsou odkryty radnické vrstvy kladenského souvrství (karbon, westphal). Tzv. Radnická pánev patřila k soustavě sladkovodních (limnických) pánví, které se na konci prvohor rozkládaly na teritoriu středních a severo-západních Čech. Vznik těchto pánví souvisel s procesy variského vrásnění, pokleslá území vlastně představovala brázdy a propady podél tektonických zlomů. Krajina mezi Ml.Boleslaví a Plzní tak byla v karbonu oblastí jezer a bažin, přičemž režim otevřené vodní plochy se mohl opakovaně střídat s ekosystémem močálů. Radnická pánev patří v soustavě českých limnických pánví k těm menším, plošný rozsah jejího izolovaného území byl patrně o něco menší než rozloha dnešní Prahy. V době, kdy byla pánev jezerem, usazovaly se na jejím dně klasty z okolní pevniny. Ty dnes nacházíme v typické podobě hrubozrnných pískovců a slepenců; jsou na zkameněliny chudé. V obdobích bažin a pralesních močálů vznikaly uhlonosné sedimenty, jež byly na tomto místě těženy jako uhelná sloj. Přesněji řečeno, sloje o mocnosti několika metrů byly dvě (radnické souslojí). Nedotěžené zbytky sloje jsou zřetelné na severní straně jezera. V samotných slojích je možné zkameněliny nalézt, ale jde ponejvíce o značně narušené fragmenty rostlin (i když některé detaily mohou být zachovalé docela pěkně, např. úlomky větví). Velké množství výborně zachovalých fosilií se nachází v mezivrstvě oddělující obě sloje, zejména v tzv. "bělce" což jsou tufové vrstvy sopečného popela. Právě nálezy z této vrstvy byly studovány v posledních letech a představují největší hodnotu této lokality. Zvláštností Ovčína je totiž to, že zde byl karbonský prales zasypán vrstvou tufu po masivní sopečné erupci. Sopečný popel naráz pohřbil a zakonzervoval stopy v té chvíli bohatého a kvetoucího života. Mimořádná hodnota této lokality spočívá v tom, že fosilie se zde nacházejí v původní lokalizaci. Tak lze získat i poměrně přesné informace ohledně ekologických vztahů (na jakém místě se rostliny vyskytovaly, jak daleko od sebe, na jakých stanovištích a jaké byly jejich vztahy). Kromě rostlin zde byly objeveny i další foslie, např. hmyz. Mimochodem, na místě byly nalezeny mimořádně zachovalé zbytky plavuně Lepidodendron lycopoioides. Nález umožnil dosud nejspolehlivější rekonstrukci této až 10m vysoké plavuně. Část koncové větve je vystavena ve vstupním prostoru Západočeského muzea v Plzni. Ovčín je soukromý pozemek, majitel donedávna toleroval využívání jezera ke koupání, což se změnilo kvůli bezohlednému zanášení místa odpadky (pro nás nic nového). Krátká návštěva není partně žádný problém, chcete-li se na místě zdržovat déle, doporučujeme domluvu s majitelem. V poslední době se objevily informace, že na místě má vzniknout paleontologické centrum pro veřejnost. Projekt už byl údajně začleněn do územního plánu. Jestli to není jen zástěrka pro "karbonský dinopark", tak proč ne.
musím využít krásný den ....tak KOLO a jedem ...tedy jedu.....na druhou stranu od naší vesničky jsou také známky dávné DŮLNÍ ČINNOSTI ....takové je i JEZERO OVČÍN.....nebo to bude po SOPCE,která tady kdysi vybuchla

Žádné komentáře:

Okomentovat